WHAT'S NEW?
Loading...

แคลอรี่ในผลไม้

แคลอรี่ในอาหาร ประเภทผลไม้

หลายๆท่านก็เข้าใจว่าทานผลไม้ไม่อ้วนหรอก แต่ก็อย่าลืมคำนวณแคลอรี่ในผลไม้ด้วยนะครับ ผลไม้บางอย่างก็ทำให้ท่านอ้วนได้นะ เราต้องเริ่มต้นดูแลสุขภาพเพิ่มความสวยจากภายในสู่ภายนอกด้วยการรู้จักกิน มาดูข้อมูล แคลอรี่ด้านล่างนี่เลยครับ

กล้วยตาก 1/2 ผล 60 กิโลแคลอรี่
กล้วยน้ำว้า 1 ผล 60 กิโลแคลอรี่
กล้วยหอม 1 ผล 120 กิโลแคลอรี่
กล้วยเล็บมือนาง 2 ผล 60 กิโลแคลอรี่
กล้วยไข่ 1 ผล 60 กิโลแคลอรี่
ขนุน 2 ยวง 60 กิโลแคลอรี่
ชมพู่ 2-3 ผล 60 กิโลแคลอรี่
ชมพู่เมืองเพชร 2 ผล 60 กิโลแคลอรี่
ทุเรียนกระดุม 100 กรัม 129 กิโลแคลอรี่
ทุเรียนชะนี 100 กรัม 165 กิโลแคลอรี่
น้อยหน่า 1/2 ผล 60 กิโลแคลอรี่
ฝรั่ง 1/2 ผล 60 กิโลแคลอรี่
ฝรั่งกลม (สาลี่) 1/2 ผล 60 กิโลแคลอรี่
พุทรา 4 ผล 60 กิโลแคลอรี่
มะกอกฝรั่ง 3 ผล 60 กิโลแคลอรี่
มะขามหวาน 2 ฝัก 60 กิโลแคลอรี่
มะขามเทศ 3 ฝัก 60 กิโลแคลอรี่
มะปรางสุก 3 ผล 60 กิโลแคลอรี่
มะม่วงน้ำดอกไม้สุก 4 ชิ้น 60 กิโลแคลอรี่
มะม่วงอกร่องสุก 4 ชิ้น 60 กิโลแคลอรี่
มะม่วงเขียวเสวย 1/2 ผล 60 กิโลแคลอรี่
มะยม 15 ผล 30 กิโลแคลอรี่
มะละกอ 8 ชิ้นพอคำ 60 กิโลแคลอรี่
มะเฟือง 1/2 ผล 60 กิโลแคลอรี่
มะไฟ 15 ผล 60 กิโลแคลอรี่
มังคุด 4 ผล 60 กิโลแคลอรี่
ระกำ 4 ผล 30 กิโลแคลอรี่
ลองกอง 10 ผล 60 กิโลแคลอรี่
ละมุด 1 1/2 ผล 60 กิโลแคลอรี่
ลางสาด 10 ผล 60 กิโลแคลอรี่
ลำไย 4 ผล 60 กิโลแคลอรี่
ลิ้นจี่ 4 ผล 60 กิโลแคลอรี่
ลูกตาลอ่อน 1 1/2 ผล 60 กิโลแคลอรี่
ลูกพลับ 1/2 ผล 60 กิโลแคลอรี่
ลูกเกด 15 เม็ด 60 กิโลแคลอรี่
สตรอวเบอร์รี่ 6 ผล 60 กิโลแคลอรี่
สละ (หวาน) 3 ผล 30 กิโลแคลอรี่
สับปะรด 8 ชิ้นพอคำ 60 กิโลแคลอรี่
สาลี่หอม 1 ผล 60 กิโลแคลอรี่
ส้มเขียวหวาน 1 ผล 60 กิโลแคลอรี่
ส้มเช้ง 1 ผล 60 กิโลแคลอรี่
ส้มแป้น 1 กิโลกรัม 340 กิโลแคลอรี่
ส้มโอ 1 กลีบ 60 กิโลแคลอรี่
องุ่น (หวาน) 15 ผล 60 กิโลแคลอรี่
องุ่น (เปรี้ยวอมหวาน) 20 ผล 60 กิโลแคลอรี่
อ้อยควั่น 5 ชิ้น 60 กิโลแคลอรี่
เงาะ 4 ผล 60 กิโลแคลอรี่
เชอรี่ (มาราชิโน) 4 ผล 60 กิโลแคลอรี่
เนื้อมะพร้าวอ่อน 100 กรัม 77 กิโลแคลอรี่
แก้วมังกร 8 ชิ้นพอคำ 60 กิโลแคลอรี่
แคนตาลูป 8 ชิ้นพอคำ 30 กิโลแคลอรี่
แตงโม 1 กิโลกรัม 250 กิโลแคลอรี่
แตงโม 1 ชิ้นพอดีคำ 60 กรัม 15 กิโลแคลอรี่
แตงไทย 8 ชิ้นพอคำ 30 กิโลแคลอรี่
แอปเปิ้ล 1/2 ผล 60 กิโลแคลอรี่

ขอบตุณข้อมูลดีๆ จาก kcal.memo8.com ภาพสวยๆจาก google

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น